Aktivity s 10. mesačným dieťatkom

štvrtok 29. mája 2014
Síce sme už náš 10. mesiac úspešne a krásne prežili, no nejako som "zabudla" uverejniť túto skvelú pomôcku pre mamičky, ktorá aspoň mne pomáha, keď chcem vedieť, čo je pre malinkú dobré a ako jej môžem pomôcť so správnym pohybom, či hrami, ktoré pomáhajú rozvíjať jej schopnosti. Ak máte radi takéto rady, tento príspevok je presne pre Vás. Začneme takým všeobecným prehľadom:

V poslednom štvrťročí je už dieťatko značne samostatné. Dokáže loziť po celom byte, tiež vyliezť a zliezť z pohovky /my napríklad zliezať ešte nevieme, no nijako ma to neznepokojuje, pretože viem, že aj to príde :)/. V 10. mesiaci sa už dieťatko dokáže postaviť pri nábytku a chodiť okolo neho, pričom sa ho pevne drží. Veľký pokrok je vidieť aj v rozvíjaní jemných pohybov rúk, ktoré odzrkadľujú úroveň intelektuálnej činnosti a narastajúce skúsenosti dieťatka. V 10. mesiaci dieťa rado uchopuje drobné predmety, nitky, zrnká jemným pinzetovým úchopom – koncom palca a ukazováka. Tiež už dokážu vedome uvoľniť úchop a pustiť napr. kocku do nádoby.
Rôzne manipulácie s predmetmi umožňujú dieťaťu získavať fyzikálne skúsenosti o predmetoch – napr. že existujú ľahšie a ťažšie predmety, že padajú na zem, že kocky treba dať presne na seba, aby veža nespadla a podobne, no tiež geometrické – menšiu kocku dať do väčšej, ale naopak to nejde, menšiu musíme vložiť do väčšej kolmo, pretože šikmo sa tam nezmestí a tak ďalej.
Dieťatko samozrejme nepozná slová ako veľkosť, kolmica, rovnobežka – tieto javy samotné však spoznáva z praktických činností a pri svojich manipuláciách sa ich učí rešpektovať. Zaujíma sa o duté predmety, ktoré ohmatáva zvonku aj zvnútra. Veľmi rado vkladá rôzne predmety do iných, otvára a zatvára zásuvky, zasúva do otvorov paličky, či rôzne iné predmety. Poznáva pritom, že predmety možno na seba stavať, ukladať vedľa seba, spájať, rozoberať atď.
Významný je aj vývoj reči. Do konca 12. mesiaca sa rozvinie pasívne porozumenie reči tak, že k tomu vedené dieťa porozumie všetkému, ak sa hovorí o známych každodenných situáciách súvisiacich s dieťaťom. Priemerne v 10. – 11. mesiaci dieťa vysloví prvé aktívne slovo. Niekedy môžeme počuť ako si dieťa rozpráva samé pre seba a vedie dlhý monológ. V takomto rozhovore využíva napodobnenie dospelých – napodobňuje melódiu reči a trénuje si tak základy používania hlasu. Môže sa pri tom objaviť aj napodobňovanie mimiky a gestikulácie. Je úžasné sledovať, ako si Vaše dieťatko "krákorá" a smeje sa :)
Spolu s celou osobnosťou sa rozvíjajú aj emócie dieťaťa. Dieťa prejavuje svoju lásku k mame – príde ju pohladiť, objať, dá pusu. To je to najkrajšie a najlepšie, čo môže byť!!! Však mamičky ??? A oteckovia???

Snaží sa svojím rodičom urobiť radosť napr. aj tým, že ukazuje, čo sa naučilo, pretože ich chce pobaviť a potešiť. Jeho odmenou je mu prejavená radosť, ktorá sa stala cieľom hry. Práve v tomto období je významným a veľmi účinným výchovným prostriedkom odmena dieťaťa. Dieťa v tomto období ešte nechápe pojmy – dobro a zlo. Nevie, čo môže a nemôže. Najlepšie si pamätá činnosti, ktorými svojich rodičov potešilo, rozveselilo. Naše citové reakcie a náš spôsob správania ako odozva na správanie dieťaťa by mali byť vždy v rovnakých situáciách rovnaké, aby sme pomohli pochopiť dieťaťu, čo je dobré a čo nie. To znamená, že ak sa jeden deň smejeme tomu, čo robí a druhý deň ho chceme za to potrestať – dieťa to nedokáže pochopiť, prečo je to tak a zbytočne ho to zneisťuje. Ak mu dáme jasne najavo, že sa nám to nepáči a neželáme si to, musíme byť zásadoví a trvať na tom v každej situácii – bez výnimky. Dieťa nechápe relatívnosť – všetko je pre neho čierne alebo biele.


zdroj
Rozvíjanie hrubej motoriky.

Na zdokonaľovanie lezenia sa hráme s dieťaťom hry, ktoré sme sa hrali aj v uplynulom období – naháňačka na štyroch, lezenie do svahu a zo svahu, lezenie medzi predmetmi, preliezanie, podliezanie, vystupovanie na rebrík a podobne.
Dieťa sa už väčšinou vie posadiť z ľahu a z kľaku. Najväčší problém mu robí kontrola polohy tela – tj. správne umiestnenie zadočku na sedaciu plochu, ktorú nevidí – napr. na stoličku alebo schodík.
Cvičenie posadenia sa zo stoja:

Posadenie sa zo stoja cvičíme na širokom predmete, vysokom asi 15 – 20 cm – /napr. matrac, schod.../ dieťa postavíme tvárou k matracu, potom ho otočíme o 180°, podáme ruky a mierne zatlačíme, aby sa posadilo. Dôležité je, aby sa na miesto, kam sa chce posadiť najskôr pozrelo, potom sa otočilo a posadilo. Ak učíme dieťa posadiť sa, učíme ho vlastne orientovať sa v priestore. Najskôr ho učíme posadiť sa na širokej ploche, kde nezáleží na tom, kde sa posadí. Dbáme hlavne na bezpečnosť dieťaťa.
Prvé kroky a zdokonaľovanie chôdze:

Prvý krok sa objavuje u niektorých detí už v 9. – 10. mesiaci. Ak sa objaví až začiatkom 2. roku (v 13. -14. mesiaci) je pohybový vývin dieťaťa stále ešte v norme.
Nasledovné cvičenie je pre deti, ktoré už urobili prvý samostatný krok:
Prekonávanie väčších vzdialeností

Postavíme dieťa k nábytku, ktorého sa môže držať a lákame ho k sebe. Postupne zväčšujeme vzdialenosť medzi sebou a dieťaťom. Niektoré dieťa do týždňa, iné do mesiaca po prvých krôčikoch prejde celú izbu a veľmi skoro sa vydáva na cestu po byte. Keď sa tak stane treba zvýšiť bezpečnostné opatrenia – odložiť všetko, čím by sa mohlo dieťa poraniť, alebo, čo by mohlo poškodiť, či zničiť.
Rozvíjanie jemnej motoriky.

Do konca 1. roka sa má dieťa naučiť:
 • predmety klásť a stavať;
 • duté predmety vyprázdňovať, vysypávať, plniť, zasúvať, uzatvárať a podobne;
 • zdokonaliť sa v spracovávaní materiálov;
 • používať nástroje zložitejším spôsobom;
 • osvojiť si ľahké pracovné a sebaobslužné pohyby a začať napodobňovať;
 • hrať sa s pieskom a vodou;
 • pohyby na slovnú výzvu, osvojiť si niektoré manipulačné pohyby v sociálnom styku.
Kladenie plochých predmetov na seba:

Dáme dieťaťu niekoľko drevených doštičiek alebo plochých nízkych krabičiek a ukážeme mu ako sa kladú na seba. Rovnakým spôsobom môže dieťa klásť na seba zošity, knihy, tanieriky atď.,  dôležité je, aby pri kladení na seba,  sa stavba nezrútila, ak položí dieťa niektorý kus viac napravo alebo vľavo. Dieťa postupne získa schopnosť klásť predmety presne na seba, aby mohlo v 11. – 12. mesiaci stavať vežičky z kociek.
Kladenie menších predmetov na väčšie:

Poskytneme dieťaťu dva predmety rôznej veľkosti – napr. dve rôzne veľké krabice, rôzne veľké kocky – a lákame ho, aby položilo menší predmet na väčší. Čím je menší rozdiel veľkostí oboch predmetov, tým je úloha ťažšia.
Vyťahovanie predmetov z vrecka, zo sáčku atď.

Do pláteného vrecka dáme menší predmet a vyzveme dieťa, aby si predmet vytiahlo zo sáčku. Dieťa sa učí držať jednou rukou sáčok za okraj a druhou rukou predmety vyťahovať. Striedame hru so sáčkami plátenými, igelitovými, papierovými atď.
Vysypávanie predmetov

Najskôr dáme dieťaťu príležitosť vysypávať predmety z krabíc, košíkov, z hrnčekov a sáčkov. Dieťa má objaviť princíp, že nádobu alebo obal je treba otočiť dnom hore, aby predmety vypadli.
Otváranie a zatváranie krabíc

Začneme najskôr s valcovitými, vysokými a plochými krabicami z lepenky, dreva, umelej hmoty, ktoré majú viečka, ktoré sa nasadzujú. Nevhodné sú viečka s ostrými hranami.
Zasúvanie kužeľovitých mištičiek do seba.

Dáme dieťaťu sadu rovnako veľkých mištičiek z umelej hmoty, ktoré sa používajú napr. ako forma na puding. Majú tú vlastnosť, že sú hore širšie, dole užšie, takže ktorúkoľvek misku môžeme zastrčiť do druhej. Dieťa sa ľahko naučí zasúvať ich do seba, pretože nemusí rešpektovať ani ich veľkosť ani tvar.
„Pribíjanie kladivom“

Necháme dieťa, aby kladivkom pribíjalo „klince“ na drevenej doštičke s dierkami. Keď sa to dieťaťu podarí, stojan otočíme a dieťa môže zatĺkať „klince“ z druhej strany. Dieťa sa postupne učí trafiť kladivkom do klinca.
Posúvanie hračiek plávajúcich po vode.

Dieťatku ukážeme, ako rukou, vareškou, alebo inými predmetmi postrkovať plávajúce predmety a hračky, aby plávali vo vode určitým smerom.
Prelievanie vody z nádoby do nádoby.

Dáme dieťaťu niekoľko nádob, aby si mohlo pri kúpaní prelievať vodu z jednej do druhej. Dieťa sa učí prelievať vodu pomaly, rýchlo, z väčšej aj menšej výšky. Pri tom si precvičuje schopnosť jemne meniť sklon pohárikov, dávať ich do priestorových vzťahov, aby voda pretiekla z jedného do druhého a nie mimo neho.
Rozvíjanie pasívnej reči dieťaťa.

Stále platí, že s dieťaťom musíme:
 • hovoriť pomaly a zreteľne,
 • obmedzovať slovník na slová, ktorých význam môže pochopiť,
 • hovoriť o tom, čo sa týka konkrétnej situácie, v ktorej sa dieťa nachádza
 • používať vždy rovnaké slovo na označenie rovnakého javu.
Pomenovávanie činností a predmetov pri hre s dieťaťom:
Ak chceme, aby sa dieťatko naučilo rozlišovať význam slova kocka, krabica, hrnček, posadíme sa s ním k stolu, na ktorom sú všetky tri predmety a hovoríme a ukazujeme napr. „tu je kocka, tu je krabica. Dáme kocku do krabice, kde je kocka? Tu je kocka. To je hrnček. Dáme kocku do hrnčeka. A podobne.
Princíp hry je v tom, že dospelý vykonávaná s niekoľkými predmetmi úplne jednoduché činnosti, ktoré súčasne, čo najjednoduchšie popisuje. Tým, že dieťa počuje viackrát rovnaké slovo a súčasne bude jeho pozornosť vedená na tento predmet, vytvorí sa s veľkou pravdepodobnosťou asociácia medzi slovom a predmetom.
Ekvivalentom hry je možnosť, aby dieťa aktívne spolupracovalo. Aby prevádzalo popisované činnosti samé. Napr. „pohladíme bábiku, aj ty ju pohlaď.“ A tak keď dieťa vidí, čo robí mama/ocko s bábikou,  snaží sa ich napodobniť.
Rozvíjanie aktívnej reči.

Rozhovor o obrázku:
Dieťatku ukazujeme obrázok a podnecujeme ho, aby samo označovalo niektoré javy slovom. Ak začne, zaslúži si veľkú pochvalu a uznanie. Pri práci s obrázkami je potrebné dodržiavať zásady, že nemáme dieťaťu ukazovať obrázky niečoho, čo nepozná zo skutočnosti. Obrázok má dieťaťu skutočnosť pripomenúť a nie nahradiť. Porovnávaním obrázku so skutočnosťou sa dieťa učí obrázku rozumieť, ale podľa obrázku si dieťa nedokáže skutočnosť predstaviť. Malé dieťa si napr. na základe obrázku slona nedokáže predstaviť skutočnú veľkosť slona.
Pri ukazovaní obrázkov  sa neobmedzujeme len na izolované osoby, zvieratá a veci, ale upozorňujeme tiež na jednoduché činnosti a vzťahy, napr. tu je psík, ktorý šteká hav-hav a skáče hop-hop. Keď to dieťa pochopí, zapojíme ho do rozhovoru/hry tým, že sa pýtame a dieťa ukazuje prstom. „Kde je psík? Ktorý psík šteká hav – hav?“ atď.
Rozvíjanie emócii a sociálnych vzťahov.

V tomto období dbáme na to, aby si dieťa vytváralo správne citové vzťahy k svojmu okoliu. Dbáme, aby v dieťati nevznikli náhodne zbytočné pocity strachu z neškodných javov, ale súčasne aby poznalo nebezpečné situácie a predmety, ktoré by ho mohli ohroziť.
Dieťa sa tiež musí zoznámiť s dialektikou života. Na to, aby si uvedomilo, že niečo je, musí prežiť stav, kedy to nie je. Chceme, aby dieťa bolo šťastné a spokojné a darilo sa mu – preto ho obklopujeme láskou, pohodlím, hojnosťou. Aby však toto všetko prežívalo, nesmie dieťa byť v tomto stave stále. Aby si uvedomilo, že ho má mama rada, musí tiež poznať stav opačný – kedy sa mama na neho hnevá, keď sa mama s dieťaťom opäť udobrí, je to pre dieťa jeden z najpríjemnejších zážitkov. Aby dieťa poznalo, že sa má dobre, musí občas prežiť stav, kedy sa má zle alebo mu niečo chýba alebo ho niečo bolí. Iba občasným prežívaním protikladov si dieťa uvedomí, čo má a naučí sa chápať iných.
Láska, pohodlie a hojnosť by sa nemali stať samozrejmosťou – dieťa má nielen poznať protiklady, ale súčasne si má uvedomiť, že sú závislé na jeho správaní – ak sa nebude správať určitým spôsobom potom mnohé príjemné stránky života zmiznú. Nezdravú absolútnu istotu vytvárajú rodičia nadmieru láskaví a dobrí, ktorí všetko trpia a odpúšťajú a ktorí nedokážu dieťaťu nič odoprieť. Dieťa potom prijíma ich lásku a dary ako samozrejmosť, vyžaduje stále viac a vracia stále menej. Relatívnu istotu v dieťati vytvárajú rodičia, ktorí reagujú na správanie dieťaťa veľmi diferencovane – odmeňujú dobré správanie dieťaťa láskou a nehou, ale na jeho nevhodné správanie reagujú tak, že sú menej láskaví, neposkytujú príjemné podnety, pohladenie,  prerušia s dieťaťom kontakt – len na krátku dobu  a podobne. Týmto spôsobom sa dieťa postupne učí prispôsobovať svoje správanie nielen vlastným potrebám, ale súčasne i potrebám druhých ľudí.
Vytváranie návyku deliť sa s druhými.
Matka občas vyzve dieťa, aby dalo svoju obľúbenú hračku ockovi. Ocko si ju vezme, chvíľu sa s ňou pohrá a potom ju dieťaťu vráti. Využijeme aj iné príležitostí – napr. v parku dieťa požičia svoju hračku inému a podobne. Ak dieťa dostane nejakú obľúbenú pochúťku vyzveme ho, aby dalo kúsok niekomu inému. Dotyčný si má ponúknutú pochúťku vziať a pred dieťaťom zjesť, nestačí poďakovať a vrátiť ju dieťaťu, pretože nemáme dieťa zvykať si na zrieknutie sa niečoho len formálne a očakávať, že nám to druhý vráti. Rodičom sa často zdá, že zachádzajú so svojim dieťaťom v tomto prípade tvrdo a zbytočne ho trápia. Musia si však uvedomiť, že dieťa v rannom veku ľahko prekoná svoje sebectvo a zbaví sa tým nepríjemnosti v neskoršom veku.
Mne osobne ešte aj teraz tento článok pomohol a uvedomila som si, čo všetko ešte môžeme s malinkou spolu robiť a čo ju môžem ešte naučiť, aj napriek tomu, že už za pár dní budeme spolu oslavovať náš prvý spoločný rok.


Ako to máte vy? Už vie Vaše dieťatko všetko, alebo ste sa tiež inšpirovali 

a tieto tipy Vám pomohli?

Facebook Pinterest Twitter Google +1

Ako si vylepšiť život s RaDušou

nedeľa 25. mája 2014
Veľmi sa teším, že sa nám podarilo uskutočniť a pripraviť pre Vás tento krásny rozhovor s RaDušou :) 
Teším sa na Vaše reakcie :) Prajem Vám krásne slnečné dni! Užívajte si !!!


Facebook Pinterest Twitter Google +1

MMM 2014 v Parukářce

piatok 16. mája 2014
V sobotu sme si urobili výlet do Parku Parukářka, kde občianske združenie Legalizace.cz usporiadalo už 17. ročník pochodu za legalizáciu marihuany Million Marihuana March 2014  a práve v tomto parku mal pochod cieľovú stanicu. Bolo krásne slnečné počasie a my sme si po dlhej dobe užili deň trošku ináč ako obvykle.Ak by ste sa naň chceli dostať a ešte si k tomu aj vychutnať raňajky, 
našla som jednu zaujímavú akciu, stačí kliknúť SEM ;)

Tak na tohto punkera sa naša malinká usmievala v autobuse cestou tam :) Bol milý a ešte sa jej aj prihováral :) Netreba preto súdiť ľudí podľa výzoru a nielen podľa neho... /...nebojte sa, aj ja si to sama potrebujem  občas pripomínať! Ešte stále mám niekedy predsudky.../Westíky, to je moje!  A tento záber som si nemohla nechať iba pre seba... ;)


Pani Janka Jesenská ;), ktorá nás potešila milým rozhovorom a  darovala nám skvelý Syr Konopáč.


Kočíky sa tam míňali a preháňali o sto šesť :)


Dali sme si "nudličky se zeleninou, /ktorú na fotke skoro ani nevidno:D/." Ale boli mňam! Zaujalo ma, že na stránke Legalizace.cz si môžete sami požiadať o zaslanie liečivých semienok, 
posielajú ich dokonca aj na Slovensko!
Obdivuhodné dready!


Na festivale nechýbal ani  mini detský kútik /aj keď nie úplne najčistejší - no deti si predsa niekde tú imunitu musia vybudovať, nie?! ...a nebolo to zas až také strašné... :)/. Čo ma však "trošku" zarazilo bola dáma, ktorá si v detskom kútiku  neváhala veselo zapálilť cigaretku a nevadilo jej, že tam na deti  a ostatných fúka dym...

Sama som kedysi fačila ako komín :D, no teraz mi to vážne prekáža, keď si niekto takto škodí v mojej blízkosti a nielen, že si škodí sám sebe, ale ešte nedajbože mojej malinkej?! Tak to teda NE!!!

A týmto by som chcela apelovať na všetkých usporiadateľov akcií / je naozaj jedno s akým zameraním /, aby si na takéto niečo dávali pozor. Naozaj to nie je normálne, ak Vám v detskom kútiku niekto fúka cigaretový dym na Vaše dieťa!!! Alebo to pripadá niekomu v súlade so zdravým rozumom??? Pochybujem!!!


Na záver jedna podarená momentka pre Vás ;) alebo dve?!
PS: Čo vy a liečebné využitie konopy? Ste za alebo proti?

Používate niečo konopné z kozmetiky či  konopné doplnky stravy 
a neviete si ich vynachváliť?


All photos are made with NIKON D40.
Facebook Pinterest Twitter Google +1

DIY Mothers day /Deň matiek +GIFT/darček

štvrtok 8. mája 2014
zdroj
Milé mamičky, dnes mám pre Vás ďalší tip na krásne pohľadnice, ktorý si môžete priamo zo stránky DELIA CREATES stiahnuť, vytlačiť a potešiť niektorú zo svojich mám :) Okrem toho, že tam nájdete tieto nádherné pohľadnice, DELIA je skutočne šikovná a inšpiratívna mamička. Na jej perfektnej stránke nájdete rôzne tipy a hlavne návody na šitie a čokoľvek, čo si môžete urobiť doma Vy sami alebo s deťmi. Ja osobne veľmi rada obdivujem jej tvorbu.

zdroj
Ďalším tipom na skvelú stránku je BLOGELINA, kde nájdete naozaj veľa inšpirácie a zaujímavých odporúčaní a tipov, ak rovnako ako ja patríte medzi bloggerky, či bloggerov :) Stránka je síce zameraná na blogovanie na Wordpress, no nájdete tam veľa inšpirácie aj keď píšete na Bloggeri. Ak sa radi vzdelávate, máte radi angličtinu a zaujali Vás tituly kníh na obrázku nižšie, je tu pre Vás spomínaný darček -  môžete si knihy z tejto stránky stiahnuť zadarmo!!! No poponáhľajte sa, pretože táto akcia trvá iba pár dní ;)

FREE Blogging Moms Ebook Bundle HERE

Majte sa krásne a užívajte si príjemné dni :)


Predošlé tipy na DIY Mothers Day/ Deň matiek, nájdete TU.


PS: Chystám pre Vás veľa prekvapení a už sa teším!!!


Facebook Pinterest Twitter Google +1

Pracujem na sebe - 3., 4. a 5. týždeň (Svět zdraví)

sobota 3. mája 2014
Mám za sebou ďalšie týždne a kontrolu... Keďže boli medzitým sviatky a my sme sa vypravili na Slovensko a ešte k tomu aj vlakom!!! O tom možno zas nabudúce, lebo to je nadlho... Tí, ktorí už cestovali s  takmer 11 - mesačným dieťatkom, ktorému "idú zuby," budú vedieť aspoň približne, čo to všetko obnáša a stojí :D a to nemyslím len na peniaze... 
No teraz o tom, ako sa pokúšam na sebe pracovať...


A ako to presne u mňa prebiehalo po tieto týždne ?
Začala som sa stravovať podľa jedálnička asi tak na 40%, počas niektorých dní sa mi podarilo perfektne dodržať aj pravidelné 2,5 hodinové rozostupy medzi jedlami, no varila som aj z ingrediencií, ktoré sme potrebovali spotrebovať pred odchodom na Slovensko. Bola som na lymfatickej masáži, kde som si vytrpela svoje! Nikdy som nebola na podobnej masáži a naozaj mi to bolo miestami fakt nepríjemné a bolelo to. Celkovo som bola na "odbornej" masáži asi dvakrát v živote a človek si asi potrebuje zvyknúť, inak si to neviem vysvetliť... 

Máte podobné skúsenosti a aká masáž je podľa Vás najúčinnejšia a najpríjemnejšia?

Motivácia musí byť !!! zdroj
Najväčším prínosom alebo zmenou v treťom týždni bolo, že som začala cvičiť. V živote som bola na aerobiku asi trikrát, viac ma bavil bicykel alebo pohyb v bežnom živote. Našla som zaujímavý cvičebný program  - BODY REVOLUTION, a poviem Vám dať si CARDIO 1, je teda pekná makačka! Telo Vám po polhodinke tohto cvičenia, v ktorom sa opakujú bloky pár efektívnych a hlavne jednoduchých cvičení, bude pulzovať ešte dobrých dvadsať minút!!! A je skvelý pocit začať sa hýbať trochu inak ako ste zvyknutí! Cvičila som asi 3 dni, každý večer, nešla som podľa programu, ktorý Jillian odporúča, no chystám sa. Na Slovensku som chcela s cvičením pokračovať, no mali sme tak nabitý plán návštev, že sa to nedalo...Ešte sa dám trošku do poriadku po návrate domov a začínam cvičiť každý večer.


Ak sa pozrieme na výsledky, vo váhe tam nie je veľká zmena, od začiatku je to len 200g, no zbavila som sa 1kg telesného tuku a omladla o celé dva roky,!!! čo je celkom slušný výsledok, na to, že to trochu flákam a neriadim sa presne tým, čím by som mala, však Alenka?!
Ďalšie váženie bude 13.5.2014, dokedy by som už naozaj chcela zabrať a stravovať sa, čo najviac podľa jedálnička, zmenšiť porcie, pretože to je moja najväčšia slabina ako som zistila v posledných dňoch, a tiež zaradiť pravidelné cvičenie. Verím, že sa mi to podarí splniť!

A aké boli moje úlohy na tieto týždne ?
Pravidelnosť medzi jedlami, pridanie bielkovín do jednotlivých jedál a zapisovanie si jedálnička.


Ak máte záujem o osobnú konzultáciu a zostavenie Vášho jedálnička na mieru a ešte oveľa viac, pozrite tu ;)


Facebook Pinterest Twitter Google +1

DIY Mothers day/Deň matiek 11.5.2014

štvrtok 1. mája 2014
Pred časom som sa s Vami podelila o inšpiráciu na  nádherné pohľadnice s veľkonočnou tématikou a dnes som na tejto skvelej stránke našla inšpiráciu na prekrásne pohľadnice ku dňu matiek. Osobne sa mi  asi najviac páčia tie sovičky, no všetky tri druhy sú naozaj vydarené. Takže ak chcete, môžete si ich z tejto stránky stiahnuť a vytlačiť alebo sa nimi aspoň inšpirovať a vytvoriť si svoje vlastné. Každopádne Vám prajem, aby ste sviatok mamičiek krásne oslávili a nezabudli ani na jednu mamičku.  

Byť matkou je poslanie a celoživotná výzva, vďaka ktorej sa môže z Vás stať celkom iný človek, čo som už dávno pochopila! A keď sme pri zaujímavých myšlienkach, tak ma napadol citát z filmu Jedz, modli sa a miluj /ak ste film ešte nevideli, je ideálny na takéto upršané počasie a nielen na to! a existuje aj kniha ;)/, kde ste mohli počuť niečo v zmysle: "Mať dieťa, to je ako mať tetovanie na tvári... :D !!!" 

Čo si o tom myslíte Vy?

zdroj
zdroj
zdroj
zdroj


Facebook Pinterest Twitter Google +1
Čo Vás ešte zaujíma: Plugin for WordPress, Blogger...